50 - حقيقت انتظار فرج چيست ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون انتظار فرج
انديشه پيروزى نهايى نيروى حق و صلح و عدالت ، بر نيروى باطل و ستيز و ظلم ، استقرار كامل و همه جانبه ارزش هاى انسانى ، تشكيل مدينه فاضله و جامعه ايده آل و بالاخره اجراى اين ايده عمومى و انسانى به وسيله شخصى مقدس و عالى قدر كه در روايات اسلامى از او به عنوان((مهدى))نام برده شده است ، انديشه اى است كه كم و بيش همه فرق مذاهب اسلامى با اختلافاتى بدان مومن و معتقدند.
اين انديشه بيش از هر چيز مشتمل بر عنصر خوشبينى نسبت به جريان كلى نظام طبيعت و سير تكامل تاريخ و اطمينان به آينده و طرد عنصر بدبينى نسبت به پايان كار بشر است (كه طبق بسيارى از نظريه ها و فرضيه هاى غير اسلامى پايان نظام طبيعت تاريك و ابتر است ).
اميد و آرزوى تحقق اين نويد كلى جهانى انسانى ، در زبان روايات اسلامى((انتظار فرج))خوانده شده است .

منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن