324 - حدیث شروع نماز با تکبیر

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لکل شی‏ء انف و انف الصلاة التکبیر؛
هر چیزی را بینی باشد و بینی نماز شما تکبیر است. 
کافی، ج 3، ص 270

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: