حدیث اجزاى عبادت و آثار روزه‏

(((يا أحمد! ان العبادة عشرة أجزاء. تسعة منها طلب الحلال فان طيبت مطعمك و مشربك فأنت فى حفظى و كنفى.

قال: يا رب! ما أول العبادة؟

قال: أول العبادة الصمت و الصوم.

قال: يا رب! و ما ميراث الصوم؟

قال: الصوم يورث الحكمة، و الحكمة تورث المعرفة، و المعرفة تورث اليقين، فاذا استيقن العبد لا يبالى كيف أصبح بعسر أم بيسر.)))

ترجمه :

اى احمد! عبادت، ده بخش است، نه بخش آن دنبال كسب حلال بودن است پس اگر خوردنى و آشاميدنى خود را از راه حلال تهيه كردى در حفظ و حمايت من خواهى بود.

پيامبر صلى الله عليه و آله پرسيد: خداوندا! برترين و اولين عبادت چيست؟

فرمود: آغاز عبادت، روزه و سكوت است.

عرض كرد: پروردگارا! اثر روزه چيست؟

فرمود: روزه باعث پديد آمدن حكمت است و حكمت موجب شناخت و شناخت موجب يقين است، پى هر گاه كه بنده به مقام يقين رسيد، در بند سختى يا آسانى زندگى نيست.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: