حدیث زاهدان امت پيامبر و بنى‏ اسرائيل‏

(((قال: يا رب! أى الزهاد أكثرأ زهاد أمتى أم زهاد بنى اسرائيل؟

قال: ان زهاد بني اسرائيل من زهاد امتك كشعرة سوداء فى بقرة بيضاء.

فقال: يا رب! و كيف ذلك و عدد بنى اسرائيل أكثر؟

قال: لأنهم شكوا بعد اليقين و جحدوا بعد الاقرار.

قال النبى صلى الله عليه و آله: فحمدت الله تعالى و شكرته و دعوت لهم بالحفظ و الرحمة و سائر الخيرات.)))

ترجمه :

پيامبر صلى الله عليه و آله عرض كرد: خداوندا! آيا زاهدان امت من بيشترند يا زهاد بنى اسرائيل؟

فرمود: مقدار زاهدان بنى اسرائيل در مقام مقايسه با زهاد امت تو، به اندازه يك موى سياه در بدن يك گاو سفيد است.

عرض كرد: چگونه چنين است در حالى كه تعداد بنى اسرائيل بيشتر از تعداد امت من است؟

فرمود: چون آنها پس از يقين، شك كردند و بعد از اقرار به حقيقت، آن را انكار كردند.

پيامبر اكرم‏صلى الله عليه و آله فرمودند: من شكر و حمد خداى تعالى را بجا آوردم و دعا كردم كه خداوند آنها را حفظ و رحمت فرمايد و ساير خيرات را بر آنان نازل كند.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: