304 - چگونه ممكن است كه امام در ميان ما باشد ولى او را نشناسيم ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون غیبت کبرا

درباره كيفيت خفاى مهدى عليه السلام در عصر غيبت كبرا دو نظريه است :
يكى اينكه شخص حضرت مخفى است (خفاى شخص ) ، به اين معنا كه حضرت مهدى عليه السلام از ما دور بوده و در مكانى زندگى مى كنند كه هيچ كس به آن دسترسى ندارد.
ديگر اينكه شخص حضرت از ما مخفى نيست بلكه او در ميان ما به سر مى برد ولى عنوان او براى ما مخفى است (خفاى عنوان ) ، به اين معنا كه او را مى بينيم ولى به جا نمى آوريم و نمى توانيم تطبيق كنيم كه اين شخص ‍ كه ما تاكنون او را ديده ايم همان امام زمان است . فعلا بحث در اين جهت نداريم كه قول حق كدام است ولى بنابر نظر((خفاى عنوان))ممكن است كه انسان اوصاف كسى را شنيده باشد و را مكرر مشاهده كرده باشد. ولى به جا نياورده و تطبيق نكرده باشد. موضوع غيبت امام زمان عليه السلام نيز از همين قبيل است .
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن