305 - چه كنيم كه ايمانمان به وجود حضرت مهدى عليه السلام بيشتر شود؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون غیبت کبرا

براى تقويت ايمان به وجود حضرت مهدى عليه السلام از راههايى مى توان استفاده نمود:
1- بررسى ادله عقلى كه مى تواند عقل و فكر انسان را نسبت به وجود حضرت مهدى عليه السلام تقويت نمايد.
2- بررسى آيات قرآنى و رواياتى كه از آنها استفاده مى شود كه حضرت مهدى عليه السلام وجود دارد.
3- مطالعه احوال كسانى كه به محضر مقدس حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا له الفداء مشرف شده اند ، كه اين مى تواند نقش به سزايى در تقويت قلوب انسان نسبت به وجود حضرت عليه السلام داشته باشد.
4- قرائت دعاهايى كه در آن خطاب به حضرت شده و با او نجوا دارد كه مى تواند تاءثير به سزايى در اعتقاد انسان به وجود حضرت عليه السلام داشته باشد.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن