368 : در صورت قول به عدم ازدواج ، به روايت مفضل بن عمر چگونه پاسخ مى دهيد؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ازدواج امام مهدى عليه السلام
كسانى كه قائل به ازدواج حضرتند به روايت مفضل بن عمر تمسك كرده اند. او از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود:((... از مكان او هيچ يك از اولاد و غير اولادش اطلاع نمى يابد مگر مولايى كه متولى امر اوست)). (1000)
پاسخ :
1- اين روايت را به همين مضمون نعمانى در كتاب((الغيبة))نقل كرده ولى به جاى كلمه((ولد))كلمه((ولى))آورده است ، به اين شكل :و لا يطلع على موضعه احد من ولى و لا غيره(1001) ؛((و بر موضع او كسى از ولى و غير ولى اطلاع نمى يابد.))
2- در روايت نيامده كه الان امام زمان داراى همسر و فرزند است ، و لذا از اين جهت اجمال دارد ممكن است كه مراد فرزندانى باشند كه در آستانه ظهور يا بعد از آن به دنيا مى آيند.
3- ممكن است كه اين گونه تعبير از باب مبالغه در خفاى شخص باشد ، يعنى حتى در صورتى كه حضرت فرزند مى داشت كسى از جايگاه او اطلاع نداشت .

1000- الغيبة ، طوسى ، ص 102.
1001- الغيبة ، نعمانى ، ص 17.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن