367 : آيا قول به عدم ازدواج حضرت با سنت محمدى صلى الله عليه و آله منافات دارد؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ازدواج امام مهدى عليه السلام
در مورد سؤال فوق گر چه مطابق روايات نبوى نكاح از سنت پيامبر صلى الله عليه و آله شمرده شده است ولى گاهى مصلحت اءهم كه همان غيبت و استتار تام حضرت از عموم مردم است اقتضا دارد كه امر ازدواج تحقق پيدا نكند. مى دانيم كه در مورد تزاحم ملاكات ، هميشه ملاك اهم بر ملاك مهم پيشى مى گيرد. خصوصا آنكه رواياتى وجود دارد كه مفاد آن اين است كه در آخر الزمان در صورت امكان عزوبت و زن نگرفتن ترجيح دارد.

منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن