حدیث تعجب از سه گروه‏

(((يا أحمد! عجبت من ثلاثة عبيد؛ عبد دخل فى الصلاة و هو يعلم الى من يرفع يديه و قدام من هو و هو ينعس. و عجبت من عبد له قوت يوم من الحشيش أو غيره و هو يهتم لغد و عجبت من عبد لا يدرى أنى راض عنه أو ساخط عليه و هو يضحك.

ترجمه :

اى احمد از سه بنده خود تعجب مى‏كنم: بنده‏اى كه به نماز ايستاده و مى‏داند كه دستهاى خود را به جانب چه كسى دراز كرده و در پيشگاه چه كسى ايستاده و در عين حال خواب آلود است. و تعجب مى‏كنم از بنده‏اى كه روزى امروز خود را از سبزى مختصرى دارد ولى براى فردايش به فكر فرو رفته است. و تعجب مى‏كنم از بنده‏اى كه نمى‏داند آيا من از او راضى هستم يا بر او غضبناكم، ولى خندان است.(13)

 

13 - مراد غفلت و خنده‏هاى مستانه‏اى است كه برخى افراد فارغ از همه چيز، در عيش و نوش خود به آن مى‏پردازند، و گر نه خوشرو و خندان بودن از صفات نيك مؤمن است كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمودند: (((المؤمن بشره فى وجهه و حزنه فى قلبه؛ مؤمن چهره‏اش باز و گشاده و قلبش محزون و غمگين است.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: