غديريه ابوالحسن فنجكردى - (513 - 433)

غديريه ابوالحسن فنجكردى - (513 - 433)
ايشان از رجال برجسته ادب و حاذقان و پيشوايان در نعت است، با وجود اين ادب بارع از فقهاء، و شيوخ علم حديث ‏بشمار مى ‏آيد.
مردى عفيف بى تكلف، خوش بيان، حق شناس خوش كردار بود.
غدير به ايشان:
«لا تنكرن غدير خم انه
كالشمس فى اشراقها بل اظهر ...
فيه امامة حيدر و كماله
و جلاله حتى القيامة يذكر
اولى الانام بان يوالى المرتضى
من ياخذ الاحكام و ياثر»
از چه منكر غدير خم شوى؟ با آنكه چون آفتاب درخشان، بلكه واضحتر از آن است؟
از آن روز امامت و كمال و جلال و سالارى حضرت امير عليه السلام تا قيامت استوار است آن كسى كه دستور و فرمان رسول خدا را گيرد، واجب است كه مرتضى را امام خود گزيند.»

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن