انتظار ... انتظار مهدى (عليه السلام)

انتظار ... انتظار مهدى (عليه السلام)
انتظار بهاروباران- 2

انتظار: ديده به راه دوختن است،
لحظه شمارى كردن براى ديدار كسى يا انجام واقعه اى است،
به اميد كسى يا چيزى ماندن است،
چشم داشتن و توقّع كارى يا حادثه اى است،
نگران شخص عزيزى يا امر مهمّى بودن است.
انتظار: اميدوارى، چشم به راهى، آمادگى، نگرانى، چشم داشت و درنگ است.(14)
امّا انتظار مهدى(عليه السلام) : همه اين ها و فراتر از اين هاست.
انتظار مهدى(عليه السلام): ايمان به (غيب) اقرار به (ولايت) و باورداشت حق حاكميت (قرآن) است.
عصاره (يقين)، چكيده (تقوى) و خلاصه (عمل صالح) است.
عشق به (زيبايى ها)، التزام به (خوبى ها) و شوق به (كمالات) است.
(تلاش) براى (يافتن)، (مقاومت) براى (رسيدن) و (جهاد) براى (ساختن) است.
انتظار مهدى(عليه السلام) : روايت (اشتياق)، حديث (جستجو) و قصّه (وصل) است.
انتظار مهدى(عليه السلام) : اقتداى به او، بيعت با او، و سرسپارى به فرمان اوست. رمز پايدارى، سرّ استقامت و راز جانبازى در راه اوست.
انتظار مهدى(عليه السلام) : (عامل رشد)، (پشتوانه مقاومت) و (ضامن پيروزى) پيروان امامت است.
انتظار مهدى(عليه السلام) : سنگربانى (عقيده)، مرزبانى (انديشه) و مبارزه در راه پاسدارى از (فرهنگ اسلام و ولايت) است.
انتظار مهدى(عليه السلام) : انتظار روز ظهور اوست و انتظار روز ظهور او، انتظار غلبه اسلام و قرآن است و انتظار غلبه اسلام و قرآن، انتظار تحقق وعده هاى خداوند است.
..........................................................
(14) با مراجعه به كتابهاى معتبر لغت، همچون: لسان العرب، مجمع البحرين، مفردات راغب المنجد، دهخدا، معين و....
منبع : واحد تحقيقات مسجد مقدّس جمكران ـ قم

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن