باب استحباب مدارا نمودن در كارها

بخشی از کتاب جهاد با نفس شیخ حر عاملی با ترجمه علی افراسیابی – قسمت 27
حديث :
269 - عن ابى عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الرفق يمن و الخرق شوم .
ترجمه :
269 - امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: مدارا نمودن مايه بركت و درشتى كردن مايه شومى است .
حديث :
270 - عن ابى جعفر عليه السلام قال : ان الله رفيق يحب الرفق و يعطى على الرفق ما لايعطى على العنف .
ترجمه :
270 - امام باقر عليه السلام فرمود: خداوند نرم رفتار است و نرمى را دوست دارد و بر مدارا و نرمى پاداشى عطا مى كند كه بر سخت گيرى و درشتى چنين پاداشى نمى دهد.
حديث :
271 - عن ابى جعفر عليه السلام قال : ان لكل شى ء قفلا و قفل الايمان الرفق .
ترجمه :
271 - امام باقر عليه السلام فرمود: هر چيزى قفلى دارد و قفل ايمان مدارا كردن و نرمى است (يعنى همچنانكه قفل باعث محفوظ ماندن است مدارا هم مايه حفظ ايمان است ).
حديث :
272 - قال ابوجعفر عليه السلام : من قسم له الرفق قسم له الايمان .
ترجمه :
272 - امام باقر عليه السلام فرمود: كسى كه برايش مدارا تقسيم شده ايمان براى وى تقسيم گرديده .
حديث :
273 - عن ابى عبدالله عليه السلام قال : ايما اهل بيت اعطوا حظهم من الرفق فقد وسع الله عليهم فى الرزق و الرفق فى تقدير المعيشه خير من السعه فى المال و الرفق لايعجز عنه شى ء و التبذير لا يبقى معه شى ء ان الله عزوجل رفيق يحب الرفق .
ترجمه :
273 - امام صادق عليه السلام فرمود: هر اهل خانه اى كه بهره اى از نرمى و مدارا نصيبشان گشته خداوند روزى آنان را وسعت دهد و مدارا در تدبير زندگانى بهتر از وسعت در مال است و هيچ چيز از مدارا عاجز و وامانده نمى شود و با اسراف چيزى باقى نمى ماند و خداوند عزوجل مدارا كننده است و مدارا را دوست مى دارد.
حديث :
274 - عن ابى جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لو كان الرفق خلقا يرى ما كان مما خلق الله شى ء احسن منه .
ترجمه :
274 - امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: اگر مدارا مخلوقى بود كه ديده مى شد هيچ مخلوقى از مخلوقات خدا از او نيكوتر نبود.
حديث :
275 - عن ابى الحسن عليه السلام قال : الرفق نصف العيش .
ترجمه :
275 - امام موسى بن جعفر عليه السلام فرمود: مدارا (به منزله ) نيمى از خوشگذرانى است .
حديث :
276 - عن ابى عبدالله عليه السلام قال : ان الله رفيق يحب الرفق .
ترجمه :
276 - امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند اهل مدارا است و مدارا را دوست مى دارد.
حديث :
277 - عن ابى جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ان لم يوضع على شى ء الا زانه و لانزع من شى ء الا شانه .
ترجمه :
277 - امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: همانا مدارا بر چيزى نهاده نشد جز اينكه به آن زينت بخشيد و از چيزى جدا نشد جز اينكه آن را زشت نمود.
حديث :
278 - عن النبى صلى الله عليه و آله قال : ان فى الرفق الزياده و البركه و من يحرم الرفق يحرم الخير.
ترجمه :
278 - پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: همانا در مدارا كردن زيادت و بركت وجود دارد و كسى كه از مدارا محروم است از خير و خوبى محروم است .
حديث :
279 - عن ابى عبدالله عليه السلام قال : ما زوى الرفق عن اهل بيت الازوى عنهم الخير.
ترجمه :
279 - امام صادق عليه السلام فرمود: سازگارى و مدارا از اهل هيچ خانه اى باز داشته نشده جز اينكه آنان از خير و خوبى محروم و بى بهره گشته اند.
حديث :
280 - عن ابى الحسن عليه السلام قال : قال لى - و جرى بينى و بين رجل من القوم كلام - فقال لى : ارفق بهم فان كفر احدهم فى غضبه و لاخير فيمن كان كفره فى غضبه .
ترجمه :
280 - راوى گويد: بين من و مردى از قوم سخنى در گرفت امام رضا عليه السلام به من فرمود: با آنان مدارا كن زيرا از آنان كسى هست كه در حال خشم كارش به كفر مى انجامد و كسى كه در حال خشم كافر شود خيرى در او نيست .
حديث :
281 - عن ابى عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ان الله رفيق يحب الرفق و يعين عليه .
ترجمه :
281 - امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: خداوند اهل مدارا است و مدارا را دوست مى دارد و (آدمى را) بر مدارا يارى مى كند.
حديث :
282 - و قال صلى الله عليه و آله : ما اصطحب اثنان الا كان اعظمهما اجرا و احبهما الى الله ارفقهما بصاحبه .
ترجمه :
282 - رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: دو نفر با يكديگر مصاحبت نكرده اند جز اينكه آن كس كه با ديگرى مدارا كننده تر است در نزد خداوند پاداشش بزرگتر و محبوبتر است .
حديث :
283 - عن احدهما عليه السلام قال : ان الله رفيق يحب الرفق .
ترجمه :
283 - امام باقر يا امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند اهل مدارا است و مدارا را دوست دارد.
حديث :
284 - عن الفضيل بن عثمان قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : من كان رفيقا فى امره نال ما يريد من الناس .
ترجمه :
284 - فضيل بن عثمان گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه فرمود: كسى كه در كارش اهل مدارا باشد به آنچه از مردم مى خواهد نائل مى شود.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن