حديث دوازدهم

محمدبن يحيى عن احمدبن محمدبن ابى نصر قال، قال ابوالحسن الرضا عليه السّلام، قال اللّه تبارك و تعالى

يابن ادم بمشيتى كنت انت الّذى تشاء لنفسك ما تشاء و بقوّتى ادّيت فرايضى و بنعمتى قوّيت على معصيتى، جعلتك سميعاً بصيراً قوّياً، ما اصابك من حسنة فمن اللّه، و ما اصابك من سيّئة فمن نفسك، و ذلك انّى اولى بحسناتك منك و انت اولى بسيئّاتك منّى؛ و ذلك انّنى لا اسأل عمّا افعل و هم يسألون. قد نظّمتت لك كلّ شى‏ء تريد (13)

اى فرزند آدم به اراده من است كه آنچه براى خود مى‏خواهى و اراده مى‏كنى، و به قدرت من است كه واجبات مرا اداء مى‏كنى و به وسيله نعمت من بر معصيت من قدرت پيدا كرده‏اى. ترا انسانى شنوا و بينا و قوى قرار داده‏ام. هر نيكى كه به تو برسد از جانب خدا است و هر بدى كه به تو برسد از ناحيه خودت مى‏باشد و آن به خاطر اين است كه من سزاوارتر از تو هستم نسبت به نيكى‏هايت و تو از من سزاوارتر هستى نسبت به بدى‏هايت. و آن بخاطر اين است كه من از آنچه انجام مى‏دهم بازخواست نمى‏شوم و حال آنكه تمامى آنها بازخواست مى‏شوند. هر آنچه كه تو خواستى برايت منظم و مرتب نمودم.

 

13 - كافى ج 1 ص 159 روايت 12

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: