حدیث فرزانه ترين

قال اميرالمؤ منين عليه السلام :
احكم الناس من فر من جهال الناس .(103)
فرزانه ترين مردم كسى است كه از مردمان نادان بگريزد.

بود دانا همان مرد نكو حال   كه دورى جويد از افراد جهال
اگر دورى كنى از نزد جاهل   بعقل و دانشى در دهر كامل

103- غررالحكم ، ج 1، ص 190.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید توجه: لطفا پس از عضویت، با مراجعه به ایمیل خود، عضویتتان را تایید کنید

 

اوقات شرعی

کتاب ماه

کتاب جهاد با نفسعنوان کتاب: جهاد با نفس (كتاب جهاد النفس وسائل الشيعه)

نويسنده:حر عاملي

مترجم:افراسيابي علي

تاریخ نشر: 1386

محل نشر / ناشر: قم / قلم