ترجمه خطبه 96 نهج البلاغه - خدا شناسى و ويژگى‏هاى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

فهرست مطالب

1- خدا شناسى
2- ويژگى‏ هاى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

1- خدا شناسى
سپاس خدا را كه اوّل است، و چيزى پيش از او وجود نداشت، و آخر است و پس از او موجودى نخواهد بود، چنان آشكار است كه فراتر از او چيزى نيست، و چنان مخفى و پنهان است كه مخفى ‏تر از او يافت نمى‏ شود.
2- ويژگى ‏هاى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
قرارگاه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهترين قرارگاه و محل پرورش و خاندان او شريف‏ترين پايگاه است. در معدن بزرگوارى و گاهواره سلامت رشد كرد، دل‏هاى نيكوكاران شيفته او گشته، توجّه ديده‏ ها به سوى اوست. خدا به بركت وجود او كينه‏ ها را دفن كرد و آتش دشمنى‏ ها را خاموش كرد. با او ميان دلها الفت و مهربانى ايجاد كرد و نزديكانى را از هم دور ساخت. انسان‏هاى خوار و ذليل و محروم در پرتو او عزّت يافتند، و عزيزانى خود سر ذليل شدند. گفتار او روشنگر واقعيّت‏ ها، و سكوت او زبانى گويا بود.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن