4-آثار بحث از مهدويت

4 -  چه آثار و فوايدى بر بحث از مهدويت در اين زمان مترتب است ؟

برخى بر اين گمان اند كه طرح و بررسى موضوع مهدويت در اين زمان امرى بى فايده است ، زيرا اين موضوع مربوط به آينده ى بشريت است و آينده و اتفاقات آن امرى است مجمل و مبهم ، اما آنچه وظيفه ى ماست اينكه به تكاليف خود در عصر و زمان خود عمل كنيم زيرا هر عصر و زمانى مقتضيات خود را مى طلبد ... (8) .

8- المهدى المنتظر ، دكتر عداب محمود محش ، ص 214.

منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات

نویسنده :علی اصغر رضوانی

انتشارات مسجد مقدس جمکران

 

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن