15- جهانى شدن

15 -  جهانى شدن به چه معنايى است ؟
به نظر مى رسد با همه تعاريفى كه از جهانى شدن ارائه شده ، تاكنون تعريف روشن و جامعى از آن ارائه* نشده است . زيرا اولا: اين پديده هنوز به حد تكامل نهايى خود نرسيده است .
ثانيا:
هر كسى در مقام تعريف ، بُعدى از ابعاد آن را بازگو كرده است .
در عين حال به برخى از تعاريف اشاره مى كنيم :
1- برخى جهانى شدن را فرايندى اجتماعى مى دانند كه در آن قيد و بندهاى جغرافيايى كه بر روابط اجتماعى و فرهنگى سايه افكنده است از بين مى رود. (22)


2- برخى ديگر جهانى شدن را به معناى تشديد روابط اجتماعى در سرتاسر جهان مى دانند كه مكان هاى دور از هم را چنان به هم مرتبط مى سازد كه اتفاقات هر محل ، زاده حوادثى است كه كيلومترها دورتر به وقوع مى پيوندد. (23)
3- هاروى ، جهانى شدن را در بردارنده دو مفهوم فشردگى زمان و مكان و كاهش فاصله ها تلقى مى كند. (24)

22- كشورهاى در حال توسعه و سازمان جهانى تجارت .
23- فصلنامه پژوهشى و سنجش ، شماره 25 ، ص 123.
24- جامعه شناسى سياسى معاصر.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن