مقدمه

مقدمه

پيش از آن که به بحث در اصل مهدويت بپردازيم، لازم است بدانيم که اصولاً جايگاه اين بحث در اعتقادات شيعي کجا است؟ آيا اعتقاد به ظهور حضرت مهدي عليه السلام وآشنايي ومعرفت به آن حضرت وانتظار ظهور آن حضرت وتوجه وتوسل به آن حضرت ضرورت ديني دارد، ويا اينکه مسلماني بدون آن نيز امکان پذير است! اصولاً تا انسان به اهميت چيزي پي نبرد، به آن دل نمي دهد وبراي آن همت نمي گمارد وآن طور که شايسته است به آن ارج نمي گذارد. لذا است که گفتگوي در اين زمينه را در (14) فصل زير دنبال مي کنيم.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن