ترجمه نامه 7 نهج البلاغه - افشاى چهره نفاق معاويه و مشروعيّت بيعت

(يكى از پاسخهاى امام در اواخر جنگ صفین در سال 38 هجرى به نامه معاويه است) نامه‏اى ديگر به معاويه
افشاى چهره نفاق معاويه و مشروعيّت بيعت
پس از نام خدا و درود نامه پند آميز تو به دستم رسيد كه داراى جملات به هم پيوسته، و زينت داده شده بود كه با گمراهى خود آن را آراسته، و با بد انديشى خاص خود آن را امضاء كرده بودى، نامه مردى كه نه خود آگاهى لازم دارد تا رهنمودش باشد، و نه رهبرى دارد كه هدايتش كند، تنها دعوت هوسهاى خويش را پاسخ گفته، و گمراهى عنان او را گرفته و او اطاعت مى ‏كند، كه سخن بى ربط مى ‏گويد و در گمراهى سرگردان است. (از همين نامه است) همانا بيعت براى امام يك بار بيش نيست، و تجديد نظر در آن ميسّر نخواهد بود، و كسى اختيار از سر گرفتن آن را ندارد آن كس كه از اين بيعت عمومى سر باز زند، طعنه زن، و عيب جو خوانده مى ‏شود، و آن كس كه نسبت به آن دو دل باشد منافق است.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن