ترجمه نامه 10نهج البلاغه - افشاى چهره معاويه

(نامه ديگرى به معاويه در سرزمين صفین در سال 36 هجرى پيش از آغاز نبرد)
1- افشاى چهره معاويه
چه خواهى كرد، آنگاه كه جامه‏ هاى رنگين تو كنار رود، جامه‏ هايى كه به زيباييهاى دنيا زينت شده است دنيا تو را با خوشى‏ هاى خود فريب داده، تو را به سوى خود خواند،
و تو به دعوت آن پاسخ دادى، فرمانت داد و اطاعت كردى. همانا به زودى تو را وارد ميدان خطرناكى مى ‏كند كه هيچ سپر نگهدارنده‏ اى نجاتت نمى‏ دهد. اى معاويه از اين كار دست بكش، و آماده حساب باش، و آماده حوادثى باش كه به سراغ تو مى ‏آيد. به گمراهان فرو مايه، گوش مسپار اگر چنين نكنى به تو اعلام مى‏ دارم كه در غفلت زدگى قرار گرفته ‏اى، همانا تو ناز پرورده‏اى هستى كه شيطان بر تو حكومت مى‏ كند، و با تو به آرزوهايش مى ‏رسد، و چون روح و خون در سراسر وجودت جريان دارد. معاويه از چه زمانى شما زمامداران امّت و فرمانده‏هان ملّت بوديد نه سابقه درخشانى در دين، و نه شرافت والايى در خانواده داريد. پناه به خدا مى‏برم از گرفتار شدن به دشمنى ‏هاى ريشه‏ دار تو را مى ‏ترسانم از اينكه به دنبال آرزوها تلاش كنى، و آشكار و نهانت يكسان نباشد.
2- پاسخ به تهديد نظامى
معاويه مرا به جنگ خوانده ‏اى، اگر راست مى ‏گويى مردم را بگذار و به جنگ من بيا، و دو لشكر را از كشتار باز دار، تا بدانى پرده تاريك بر دل كدام يك از ما كشيده، و ديده چه كس پوشيده است من ابو الحسن، كشنده جدّ و دايى و برادر تو در روز نبرد بدر،  مى‏ باشم كه سر آنان را شكافتم، امروز همان شمشير با من است، و با همان قلب با دشمنانم ملاقات مى ‏كنم، نه بدعتى در دين گذاشته، و نه پيامبر جديدى برگزيده‏ ام، من بر همان راه راست الهى قرار دارم كه شما با اختيار رهايش كرده، و با اكراه پذيرفته بوديد
3 پاسخ به خونخواهى دروغين معاويه
خيال كردى به خونخواهى عثمان آمده‏اى در حالى كه مى‏دانى خون او به دست چه كسانى ريخته شده است. اگر راست مى ‏گويى از آنها مطالبه كن همانا من تو را در جنگ مى ‏نگرم كه چونان شتران زير بار سنگين مانده، فرياد و ناله سر مى‏دهى، و مى‏ بينم كه لشكريانت با بى صبرى از ضربات پياپى شمشيرها، و بلاهاى سخت، و بر خاك افتادن مداوم تن‏ها، مرا به كتاب خدا مى‏ خوانند در حالى كه لشكريان تو، كافر و بيعت كنندگان پيمان شكنند

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن