ترجمه نامه 16 نهج البلاغه - آموزش تاكتيك‏هاى نظامى

(دستور العمل امام به هنگام آغاز جنگ در سال 37 هجرى در ميدان صفین)
آموزش تاكتيك‏ هاى نظامى
عقب نشينى ‏هايى كه مقدّمه هجوم ديگرى است، و ايستادنى كه حمله در پى دارد نگرانتان نسازد، حق شمشيرها را اداء كنيد، و پشت دشمن را به خاك بماليد، و براى فرو كردن نيزه‏ ها، و محكم‏ترين ضربه‏ هاى شمشير، خود را آماده كنيد، صداى خود را در سينه‏ ها نگهداريد كه در زدودن سستى نقش بسزايى دارد. به خدايى كه دانه را شكافت، و پديده‏ ها را آفريد، آنها اسلام را نپذيرفتند، بلكه به ظاهر تسليم شدند، و كفر خود را پنهان داشتند و آنگاه كه ياورانى يافتند آن را آشكار ساختند.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن