نامه های امام علی (ع)

ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
فهرست مطالب 1 ضرورت ساده زيستى كارگزاران 2 امام الگوى ساده زيستى 3 امام و دنياى دنيا پرستان (نامه به فرماندار بصره، عثمان بن حنيف انصارى كه دعوت مهمانى سرمايه‏دارى از مردم بصره را پذيرفت در سال 36 ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به يكى از فرمانداران در سال 38 هجرى، نوشته‏اند اين نامه به مالك اشتر نوشته شد) مسئووليّت فرماندارى و اخلاق اجتماعى پس از ياد خدا و درود همانا تو از كسانى هستى كه در يارى دين از آنها كمك مى ‏گيرم، ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
فهرست مطالب 1 پندهاى جاودانه 2 سفارش به رعايت مقررات عدالت در قصاص (وصيّت امام عليه السلام به حسن و حسين عليه ما السّلام پس از ضربت ابن ملجم كه لعنت خدا بر او باد مى ‏باشد كه در ماه رمضان سال 40 هجرى ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به معاويه در ماه صفر سال 38 هجرى در صفین) اندرز دادن دشمن همانا ستمگرى و دروغ پردازى، انسان را در دين و دنيا رسوا مى ‏كند، و عيب او را نزد عيب جويان آشكار مى ‏سازد، و تو مى‏ دانى آنچه كه از دست ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه ديگرى به معاويه) هشدار به معاويه از دنيا پرستى پس از ياد خدا و درود همانا دنيا انسان را به خود سرگرم و از ديگر چيزها باز مى‏ دارد. دنيا پرستان چيزى از دنيا به دست نمى ‏آوردند جز آن كه درى از حرص ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
فهرست مطالب 1 پرهيز از غرور زدگى در نعمت‏ها 2 مسئوليّت‏هاى رهبرى و نظاميان 1 پرهيز از غرور زدگى در نعمت‏ها از بنده خدا، على بن ابى طالب، امير مؤمنان به نيروهاى مسلّح و مرز داران كشور پس از ياد خدا ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
اخلاق اجتماعى كارگزاران اقتصادى از بنده خدا على امير مؤمنان به كارگزاران جمع آورى ماليات. پس از ياد خدا و درود. همانا كسى كه از روز قيامت نترسد، زاد و توشه ‏اى از پيش نخواهد فرستاد. بدانيد مسئوليّتى را ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
وقت‏هاى نماز پنجگانه پس از ياد خدا و درود نماز ظهر را با مردم وقتى بخوانيد كه آفتاب به طرف مغرب رفته، سايه آن به اندازه ديوار آغل بز گسترده شود، و نماز عصر را با مردم هنگامى بخوانيد كه خورشيد سفيد است ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
فهرست مطالب 1 ضرورت خود سازى 2 اخلاق رهبرى (روش برخورد با مردم) 3 پرهيز از غرور و خود پسندى 4 مردم گرايى، حق گرايى 5 ضرورت راز دارى 6 جايگاه صحيح مشورت 7 اصول روابط اجتماعى رهبران 8 شناخت اقشار ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به طلحه و زبير كه ابو جعفر اسكافى  آن را در كتاب مقامات در بخش فضائل امير المؤمنين عليه السّلام آورد كه در سال 36 هجرى نوشته و توسّط عمران بن حصين فرستاد). پاسخ به ادّعاهاى سران جمل پس از ياد خدا ... [ +++ ]
صفحه3 از3