نامه های امام علی (ع)

ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
فهرست مطالب 1 اخلاق اجتماعى كارگزاران اقتصادى 2 حمايت از حقوق حيوانات (دستور العمل امام به مأموران جمع آورى ماليات در سال 36 هجرى) ما بخشى از اين وصيت را آورديم تا معلوم شود كه امام اركان حق را به ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
فهرست مطالب 1 اخلاق كارگزاران مالياتى 2 امانت دارى (نامه به برخى از مأموران ماليات كه در سال 36 هجرى براى فرماندار اصفهان مخنف بن سليم فرستاده شد)   1 اخلاق كارگزاران مالياتى او را به ترس از خدا در ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
فهرست مطالب 1 اخلاق اجتماعى 2 اعتدال گرايى زاهدان 3 ضرورت ياد مرگ 4 اخلاق مديران اجرايى (نامه به فرماندار مصر، محمد بن ابى بكر، هنگامى كه او را در آغاز سال 37 هجرى به سوى مصر فرستاد)   1 اخلاق اجتماعى ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
فهرست مطالب 1 افشاى ادّعاهاى دروغين معاويه 2 فضائل بنى هاشم 3 فضائل بنى هاشم و رسوايى بنى اميّه: 4 مظلوميّت امام عليه السّلام 5 پاسخ به تهديد نظامى (جواب نامه معاويه: كه يكى از نيكوترين نامه‏هاى ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به مردم بصره، در سال 38 هجرى آنگاه كه معاويه قصد توطئه در بصره را داشت) هشدار به مردم بصره شما از پيمان شكستن، و دشمنى آشكارا با من آگاهيد. با اين همه جرم شما را عفو كردم، و شمشير از فراريان برداشتم، ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه ديگرى به معاويه) پند و هشدار به معاويه نسبت به آنچه در اختيار دارى از خدا بترس، و در حقوق الهى كه بر تو واجب است انديشه كن، و به شناخت چيزى همّت كن كه در نا آگاهى آن معذور نخواهى بود، همانا اطاعت ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
فهرست مطالب 1 انسان و حوادث روزگار 2 مراحل خودسازى 3 اخلاق اجتماعى 4 شتاب در تربيت فرزند 5 روش تربيت فرزند 6 ضرورت توجه به معنويّات 7 ضرورت آخرت گرايى 8 معيارهاى روابط اجتماعى 9 تلاش در جمع آورى ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه‏اى به معاويه) افشاى سياست استحمارى معاويه اى معاويه گروهى بسيار از مردم را به هلاكت كشاندى، و با گمراهى خود فريبشان دادى، و در موج سركش درياى جهالت خود غرقشان كردى، كه تاريكى ‏ها آنان را فرا گرفت، ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به فرماندار مكّه قثم بن عبّاس، پسر عموى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در سال 39 هجرى كه عوامل معاويه قصد توطئه در شهر مكّه را داشتند)   هشدار از تبليغات دروغين ياران معاويه در مراسم حج پس ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(پس از عزل محمد بن ابى بكر در سال 38 هجرى و نصب مالك اشتر به فرماندارى مصر، براى دلجويى از محمّد بن ابى بكر نوشت) روش دلجويى از فرماندارى معزول پس از ياد خدا و درود، به من خبر داده‏ اند كه از فرستادن ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به عبد الله بن عباس پس از شهادت محمد بن ابى بكر در مصر كه در سال 38 هجرى نوشته شد)   علل سقوط مصر پس از ياد خدا و درود همانا مصر سقوط كرد، و فرماندارش محمد بن ابى بكر «كه خدا او را رحمت كند» شهيد ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
فهرست مطالب 1 آمادگى رزمى امام عليه السلام 2 اعلام مواضع قاطعانه در جنگ (نامه به برادرش عقيل نسبت به كوچ دادن لشكر به سوى دشمن كه در سال 39 هجرى نوشته شد)   1 آمادگى رزمى امام عليه السلام لشكرى انبوه ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به معاويه در سال 36 هجرى پيش از آغاز نبرد صفین) افشاى ادّعاى دروغين معاويه خداى را سپاس معاويه چه سخت به هوس‏هاى بدعت‏زا، و سرگردانى پايدار، وابسته‏ اى حقيقت‏ ها را تباه كرده، و پيمان‏ها را شكسته‏اى، ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به مردم مصر در سال 38 هجرى آنگاه كه مالك اشتر را به فرماندارى آنان برگزيد) ويژگى‏ هاى بى مانند مالك اشتر از بنده خدا، على امير مؤمنان، به مردمى كه براى خدا به خشم آمدند، آن هنگام كه ديگران خدا ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به عمرو عاص در سال 39 هجرى پس از نبرد صفین) افشاى بردگى عمرو عاص تو دين خود را پيرو دنياى كسى قرار دادى كه گمراهى ‏اش آشكار است، پرده‏ اش دريده، و افراد بزرگوار در همنشينى با او لكّه دار، و در ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به يكى از فرمانداران در سال 40 هجرى) نكوهش يك كارگزار پس از ياد خدا و درود از تو خبرى رسيده است كه اگر چنان كرده باشى، پروردگار خود را به خشم آورده، و امام خود را نا فرمانى، و در امانت خود خيانت ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
فهرست مطالب 1 علل نكوهش يك كارگزار خيانتكار 2 نكوهش از سوء استفاده در بيت المال 3 برخورد قاطع با خيانتكار (نامه به يكى از فرمانداران كه در سال 38 هجرى طبق نقل خوئى يا 40 هجرى به نقل طبرى نوشته شده) ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به عمر بن ابى سلمه مخزومى فرماندار بحرين، پس از نصب نعمان بن عجلان زرقى در سال 36 هجرى   روش دلجويى در عزل و نصب‏ها پس از ياد خدا و درود، همانا من نعمان ابن عجلان زرقى، را به فرماندارى بحرين نصب ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به مصقلة بن هبيره شيبانى، فرماندار اردشير خرّه «فيروز آباد» از شهرهاى فارس ايران كه در سال 38 هجرى نوشته شد) سخت گيرى در مصرف بيت المال گزارشى از تو به من دادند كه اگر چنان كرده باشى، خداى خود ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به زياد بن أبيه در سال 39 هجرى آن هنگام كه امام با خبر شد، معاويه نامه‏ اى به او نوشته، و به بهانه اينكه زياد برادر معاويه است مى ‏خواهد او را فريب دهد).   افشاى توطئه معاويه نسبت به زياد بن أبيه ... [ +++ ]
صفحه2 از3