نامه ها نهج البلاغه

ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه امام عليه السّلام به معاويه كه پس از جنگ جمل در سال 36 هجرى، توسّط جرير بن عبد اللّه فرستاده شد) علل مشروعيّت حكومت امام عليه السّلام همانا كسانى با من بيعت كرده‏ اند كه با ابا بكر و عمر و عثمان، ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(يكى از پاسخهاى امام در اواخر جنگ صفین در سال 38 هجرى به نامه معاويه است) نامه‏اى ديگر به معاويه افشاى چهره نفاق معاويه و مشروعيّت بيعت پس از نام خدا و درود نامه پند آميز تو به دستم رسيد كه داراى جملات ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به جرير بن عبد الله بجلى، فرستاده امام به سوى معاويه در سال 36 هجرى) وادار ساختن معاويه به بيعت پس از نام خدا و درود هنگامى كه نامه‏ام به دستت رسيد، معاويه را به يكسره كردن كار وادار كن، و با او ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به معاويه در سال 36 هجرى كه شخصى به نام ابو مسلم آن را برد) 1 افشاى دشمنى ‏هاى قريش و استقامت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خويشاوندان ما از قريش مى ‏خواستند پيامبرمان صلّى اللّه عليه و آله ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه ديگرى به معاويه در سرزمين صفین در سال 36 هجرى پيش از آغاز نبرد) 1- افشاى چهره معاويه چه خواهى كرد، آنگاه كه جامه‏ هاى رنگين تو كنار رود، جامه‏ هايى كه به زيباييهاى دنيا زينت شده است دنيا تو را ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(دستور العمل امام به لشكرى كه آن را به فرماندهى زياد بن نضر حارثى، و شريح بن هانى به سوى شام و معاويه فرستاد) آموزش نظامى به لشكريان هر گاه به دشمن رسيدند، يا او به شما رسيد، لشكرگاه خويش را بر فراز ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(دستور العمل نظامى، به معقل بن قيس رياحى، كه با سه هزار سرباز به عنوان پيشاهنگان سپاه امام به سوى شام حركت كردند، معقل از بزرگان و شجاعان بنام كوفه بود) احتياط هاى نظامى نسبت به سربازان پيش تاز از خدايى ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(دستور العمل امام به دو تن از اميران لشكر، زياد بن نضر و شريح بن هانى)   رعايت سلسله مراتب فرماندهى من «مالك اشتر پسر حارث» را بر شما و سپاهيانى كه تحت امر شما هستند، فرماندهى دادم. گفته او را بشنويد، ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(دستور امام پيش از رويارويى با دشمن در صفین) رعايت اصول انسانى در جنگ با دشمن جنگ را آغاز نكنيد تا آنها شروع كنند، زيرا بحمد اللّه حجّت با شماست، و آغازگر جنگ نبودنتان، تا آن كه دشمن به جنگ روى آورد، ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
نيايش در جنگ خدايا قلب‏ها به سوى تو روان شده، و گردن‏ها به درگاه تو كشيده، و ديده‏ ها به آستان تو نگران، و گام‏ها در راه تو در حركت، و بدن‏ها در خدمت تو لاغر شده است، خدايا دشمنى ‏هاى پنهان آشكار، و ديگ ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(دستور العمل امام به هنگام آغاز جنگ در سال 37 هجرى در ميدان صفین) آموزش تاكتيك‏ هاى نظامى عقب نشينى ‏هايى كه مقدّمه هجوم ديگرى است، و ايستادنى كه حمله در پى دارد نگرانتان نسازد، حق شمشيرها را اداء كنيد، ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
فهرست مطالب 1 افشاى چهره بنى اميّه و فضائل اهل بيت عليهم السّلام 2 فضائل عترت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (نام ه‏اى در جواب نامه معاويه در صحراى صفين ماه صفر سال 37 هجرى) 1 افشاى چهره بنى اميّه ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به فرماندار بصره عبد اللّه بن عباس در سال 36 هجرى پس از جنگ جمل) روش برخورد با مردم، (اخلاق اجتماعى) بدان، كه بصره امروز جايگاه شيطان، و كشتزار فتنه ‏هاست. با مردم آن به نيكى رفتار كن، و گره وحشت ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به يكى از فرمانداران به نام عمر بن ابى سلمه ارحبى كه در فارس ايران حكومت مى ‏كرد) هشدار از بد رفتارى با مردم پس از نام خدا و درود. همانا دهقانان مركز فرمانداريت، از خشونت و قساوت و تحقير كردن مردم ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به زياد بن ابيه، جانشين فرماندار بصره. ابن عباس از طرف امام فرماندار بصره بود و بر حكومت اهواز و فارس و كرمان و ديگر نواحى ايران نظارت داشت) هشدار از خيانت به بيت المال همانا من، براستى به خدا ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه ديگرى به زيادبن ابيه، جانشين فرماندار بصره در سال 36 هجرى) سفارش به ميانه روى اى زياد، از اسراف بپرهيز، و ميانه روى را برگزين، از امروز به فكر فردا باش، و از اموال دنيا به اندازه كفاف خويش نگهدار، ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه ديگرى به زيادبن ابيه، جانشين فرماندار بصره در سال 36 هجرى) سفارش به ميانه روى اى زياد، از اسراف بپرهيز، و ميانه روى را برگزين، از امروز به فكر فردا باش، و از اموال دنيا به اندازه كفاف خويش نگهدار، ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
(نامه به ابن عباس فرماندار بصره در سال 36 هجرى كه گفت پس از سخنان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هيچ سخنى را همانند اين نامه سودمند نيافتم) سفارش به آخرت گرايى پس از ياد خدا و درود همانا انسان گاهى ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
پندهاى جاودانه سفارش من به شما، آن كه به خدا شرك نورزيد، و سنّت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را تباه نكنيد. اين دو ستون دين را بر پا داريد، و اين دو چراغ را روشن نگهداريد، آنگاه سزاوار هيچ سرزنشى ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 مهر 1389 / نامه ها
Tags: نامه ها نهج البلاغه, نامه های امام علی (ع), نامه های امیرالمومنین (ع), نامه های پند آمیز امام علی (ع), نامه های تربیتی امام علی (ع), نامه های حکومتی امیرالمومنین (ع)
فهرست مطالب 1 وصيّت اقتصادى نسبت به اموال شخصى 2 ضرورت حفظ اموال (پس از بازگشت از جنگ صفین اين وصيّت نامه اقتصادى را در 20 جمادى الاوّل سال 37 هجرى نوشت) 1 وصيّت اقتصادى نسبت به اموال شخصى اين دستورى ... [ +++ ]
صفحه1 از3