مباحثى از جلد پنج الغدير - غديريه‏ هاى قرن ششم و هفتم - غديريه سيد محمد اقساسى

مباحثى از جلد پنج الغدير - غديريه‏ هاى قرن ششم و هفتم - غديريه سيد محمد اقساسى

غديريه‏ هاى قرن ششم و هفتم
غديريه ‏هاى اين دوره 11 تا مى ‏باشد كه در اين جلد بيان شده است.

غديريه سيد محمد اقساسى
اولين غديريه ‏اى كه در اين جلد مطرح است متعلق به سيد محمد اقساسى (متوفى 575) مى ‏باشد و به تبع اين غديريه به مباحث‏ سودمند اعتقادى اخلاقى ... در حدود 370 صفحه در الغدير مطرح شده است كه بعض اينها ذكر خواهد شد.
اما شاعر مذكور از خاندان اقساسى از بزرگان خاندان علوى و از نسل زيد بن على بن الحسين مى‏ باشد.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن