قرق حمام

راه و روش جبارانه خلفاى اموى و بعد از آنها خلفاى عباسى ، در ساير طبقات مردم اثر كرده بود. مردم تدريجا راه و رسمى كه اسلام براى زندگى و معاشرت معين كرده بود از ياد مى بردند، سيرت و رفتار ساده و برادرانه رسول اكرم و على مرتضى و نيكان صحابه از خاطرها محو مى شد. مردم آنچنان به راه و روش جبارانه خلفا خو گرفته بودند كه كم كم احساس زشتى هم نسبت به آن نمى كردند.
امام صادق عليه السلام روزى خواست به حمام برود، صاحب حمام طبق سنت و عادت معمول كه در مورد محترمين و شخصيتها رايج شده بود عرض كرد: اجازه بده حمام را برايت قرق كنم .
((نه لازم نيست )).
چرا؟!
((مؤمن سبكبارتر از اين حرفها است ))(102).

 

102-((اَلَّمُؤْمِنُ اَخَفُّ مؤُونَةً مِنْ ذلِكَ))، (بحارالانوار، ج 11، ص 117)

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: