معصومان - الْمَعْصُومُونَ

گواهى مى دهم كه معصوم، شما هستيد.
در چند جاى زيارت جامعه عصمت ائمّه عليهم السلام ذكر شده و ما ادلّه اين مقام عظيم را در بخش عرضه اعتقادات بيان خواهيم كرد،1 در آن جا بحث عصمت، شفاعت و رجعت، و بعضى مسائل اعتقادى ديگر كه زاير در خدمت امام عليه السلام مى خواهد عرضه بدارد به طور مفصّل بيان خواهد شد.


1 . گفتنى است كه نگارنده درباره عصمت رساله اى نوشته به نام العصمة و چاپ شده است.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: