به روايت حسين بن حكم حبرى

حسين بن حكم حبرى1 متوفاى سال 286 هجرى اين روايت را نقل كرده است. وى مى گويد: 
اسماعيل بن ابان، از اسحاق بن ابراهيم، از ابوهارون، نقل مى كند كه ابوسعيد خدرى مى گويد:
زمانى كه آيه (تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ) نازل شد; رسول خدا  صلى الله عليه وآله با على، فاطمه، حسن و حسين عليهم السلام خارج شدند.2


1 . وى از راويان روايتى است كه پيش تر از المستدرك على الصحيحين حاكم نيشابورى نقل شد.
2 . تفسير حبرى: 248.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: