به روايت ابن حجر عسقلانى

ابن حجر عسقلانى نيز در شرح خود به صحيح بخارى در ذيل حديث منزلت اين ماجرا را نقل كرده است. وى مى گويد:
در صحيح مسلم و ترمذى از عامر بن سعد بن ابى وقاص اين گونه روايت شده است:
معاويه به سعد گفت: چه چيز باعث شد كه ابوتراب را دشنام نگويى؟!
وى گفت: تا سه فضيلتى را كه پيامبر خدا صلى الله عليه وآله براى ايشان برشمرد، به ياد دارم من هرگز به ايشان دشنام نمى دهم.
سعد در ادامه به ذكر سه حديث پرداخت:
اول. همين حديث (حديث منزلت);
دوم. حديثِ «فردا پرچم را به كسى مى دهم كه خدا و رسولش او را دوست مى دارند»;
سوم. فرمايش رسول خدا صلى الله عليه وآله كه هنگام نزول آيه (فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ)على، فاطمه، حسين و حسن  عليهم السلام را فراخواند و گفت:
اللهمّ هؤلاء أهلي;1
خدايا! اينان اهل من هستند.


1 . فتح البارى فى شرح صحيح بخارى: 7 / 60

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: