درميلادمسعودحضرت وليعصر (ع)

شعر آذری درباره امام زمان علیه السلام
e-z-6
گلدي دنيايه مهـــديّ موعود
شيعيانـه اولـوب عيـد مسعود
بوحبيب حق لــــــم يزلدي
يوسف مصردن چوخ گوزلدي
******
ائتدي دنيانـي طرفـــه گلستان
عالم اولدي بوگون خلد رضوان
گلـدي بوعالمـه شــاه خوبـان
بوحبيب حق لــــــم يزلدي
يوسف مصردن چوخ گوزلدي
**

گُل آچـــــوب گلستان امامت
هانسي بير گل ده وار بو طراوت
عالمي چولقيـــوب عطـر جنت
بوحبيب حق لــــــم يزلدي
يوسف مصردن چوخ گوزلدي
**
گلميوب بيله گـل گلـستانه
مرحبا بسليـن  باغبــــانـه
شيعه لـر ايستوري عيديانـه
بوحبيب حق لــــــم يزلدي
يوسف مصردن چوخ گوزلدي
**
کيمده وار بئيلـه بير شأن و عزت
هانسي بير شه ده وار بو جلا لت
واردي کتفنـــــــده مهر امامت
بوحبيب حق لــــــم يزلدي
يوسف مصردن چوخ گوزلدي
**
ائتدي بوشه ازل ذکرسبـحان
خالقه عرض ائدوب حي منان
ديـن و قـرآنه اولاّم نگــهبان
بوحبيب حق لــــــم يزلدي
يوسف مصردن چوخ گوزلدي
**
فخرائدر زاده ي   مصطفادي
ديـن وقرآنـه بــو  رهنمادي
اهل ديل آخــتارار با وفادي
بوحبيب حق لــــــم يزلدي
يوسف مصردن چوخ گوزلدي
**
شأني حيـران قويوب انبياني
شادائـدوبـدور دل مرتضاني
خاصـه شاهنشـه کربلانـي
بوحبيب حق لــــــم يزلدي
يوسف مصردن چوخ گوزلدي
**
گلدي دنيايـه عصرين امـامي
حق يانيندا بيــوکدور مقامـي
مدحي يازدي همين بـو کلامي
بوحبيب حق لــــــم يزلدي
يوسف مصردن چوخ گوزلدي
شعر از : حاج ميرزا حيدر مدحي

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن