عنوان کلیک ها
پنج تن از بدترين خلق خداى عز و جل‏اند 230
پنج تن از پيغمبران به زبان عربى سخن گفتند 216
روز قيامت پنج كس از پنج كس ميگريزد 219
امت پيغمبر را پنج چيز در ماه رمضان داده شده است كه امت هيچ پيغمبرى را داده نشده است‏ 679
گفتار نيک پنج نتيجه دارد 181
بهترين بندگان كسانى هستند كه پنج خصلت بجاى مى ‏آورند 226
همسرى با پنج طائفة از زنان ناروا است‏ 408
در روز جمعه پنج خصلت است‏ 262
پنج موعظه است كه اگر مردم در آن باره كوچ كنند مانند آنها را نيابند 247
رسول خدا (ص) از پروردگار خود درباره على عليه السّلام پنج چيز درخواست كرد 176
وليمه فقط در پنج مورد است‏ 1118
عبدالمطلب پنج رسم در زمان جاهليت نهاد كه خداى عز و جل آن رسوم را در اسلام اجرا فرمود 229
پيش آهنگان پنج نفراند 164
در پنج مورد بر قاضى لازم است كه بر طبق ظاهر حكم كند 170
پنج امتياز كه مخصوص اميرالمؤمنين بود 149
پنج كار مطابق فطرت است‏ 163
امير المؤمنين به فرمانداران حكومت خود پنج دستور كتبى داد 211
كلماتى كه خداوند ابراهيم را با آنها آزمود و ابراهيم آنها را بپايان رسانيد پنج كلمه بود 194
ميان پنج طايفه از زنان و شوهرانشان حكم ملاعنه نيست‏ 194
خروج امام قائم پنج علامت دارد 161
پنج زن را در هر حال ميتوان طلاق داد 176
بهشت شوق ديدار پنج كس را دارد 160
درهاى آسمان در پنج هنگام باز مى ‏شود 161
مرد ميتواند به پنج عضو زن نامحرم نگاه كند 170
پنج كس بايستى نماز را در سفر تمام بخوانند 191
در پنج مسجد كوفه نبايد نماز خواند 621
در كوفه پنج مسجد ملعون است و پنج مسجد فرخنده‏ 492
پنج كس را تا تغيير حالت نداده ‏اند نبايد دفن كرد 176
پيغمبران اولوالعزم پنج ‏اند 198
دستور اعتراف به بزرگوارى خداى عز و جل در پنج جمله 179