22 - ماديون چه نظرى راجع به پايان تاريخ دارند؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون نجات بخشی تطبیقی
از ماديون چهار طرح و نظريه درباره ى آينده اى درخشان از تاريخ بشريت رسيده است كه هر كدام با هدف رسيدن به سعادت بشر ترسيم شده است :
1- تصوير آينده اى درخشان براى جامعه بشرى از زاويه علم تكنيك جديد.
2- تصوير آينده اى درخشان از زاويه جعل قانون .
3- تصوير آينده اى درخشان با تك قطبى كردن عالم .
4- تصوير آينده اى درخشان از زاويه((ماديت تاريخى)).

منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن