24 - آيا سيطره نهايى جهان با ليبراليسم است ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون نجات بخشی تطبیقی
برخى از متفكرين غربى آينده سيطره بر جهان را در اختيار ليبراليسم يعنى آزادى همه جانبه بشر مى دانند و تنها راه نجات را در اين فرضيه خلاصه مى كنند. ليبراليسم گر چه انواع مختلفى دارد از قبيل فرهنگى ، سياسى و اقتصادى ولى عمده نظر آنها در آزادى به معناى اول دور مى زند.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن