27 - نظر((تافلر))درباره پايان تاريخ چيست ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون نجات بخشی تطبیقی
آلوين تافلر روزنامه نگار آمريكايى صاحب كتاب((موج سوم))در رابطه با پيش بينى پايان تاريخ و يطره نهايى ليبراليسم مى گويد:
الف : امروز روزگار((ترين ها))است ، پر بيننده ترين فيلم يعنى بهترين فيلم و ... .
ب : در قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم معيار برترى قدرت سياسى در صحنه جهانى بوده و به تدريج جاى خود را به توان اقتصادى داده كه وضعيت امروز است و در آينده نيز توان خود را به دانش ‍ مى دهد ، و لذا در آينده كشورهايى در صحنه جهانى صاحب قدرت خواهند بود كه از توان بالايى در امر دانش و اطلاعات دارند.
ج : غرب در آينده محور عمده قدرت تكنيك و دانش بشرى است .
د: دموكراسى ليبرال با همه اشكالاتى كه داشته بهترين راه و رسم زندگى اجتماعى است .
نتيجه : آينده جهان از آن ليبراليسم غربى است .
پاسخ :
1- اين نظريه پايان تاريخ نيست ، بلكه تاريخ بعد است .
2- در مقدمه اول ، ملاك برتر بودن هر چيز را خواست انسان مى داند در حالى كه ملاك حكم عقل و نقل است ، نه حتى مصالح زودگذر. خداوند متعال مى فرمايد:عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم(38) ؛((چه بسا چيزى را كراهت داريد در حالى كه خير شما در آن است و چه بسا چيزى را دوست داريد كه براى شما شر است .))
3- او در مقدمه دوم خود توان نظامى را معيار قدرت سياسى در صحنه جهانى مى داند در حالى كه سلطه سياسى و استعمار مردم از طريق زورگويى جز اغتشاش و گسترش استبداد و ظلم چيزى به ارمغان نمى آورد.
4- آيا رسيدن به محور عمده قدرت به هر قيمتى ، با معيارهاى عقلى و فطرى و انسانى سازگارى دارد؟
5- وظيفه نظريه پرداز سياسى گمانه زنى براى آينده تاريخ نيست بلكه بايد با در نظر گرفتن مصالح كل جامعه براى بشر برنامه ريزى كرده و آينده بهترى را نويد دهد.
6- آيا نظام سرمايه دارى براى جوامع خود خوشبختى به ارمغان آورده يا نظام طبقاتى فاحش ايجاد كرده است ؟
و لذا تافلر مى گويد:((فهرست مشكلاتى كه جامعه ما (غرب ) با آن مواجه است تمامى ندارد)). (39)

38- سوره بقره ، آيه 216.
39- به سوى تمدن جديد ، آلوين و هايدى تافلر ، ص 96-97
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن