34 - بر پا كننده عدل جهانى چه شرايطى بايد داشته باشد؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون نجات بخشی تطبیقی
عقل مى گويد: برپا كننده عدل جهانى بايد داراى شرايط و صفاتى باشد تا بتواند موفق به انجام وظيفه خطير خود گردد:
1- در دعوتش راستگو باشد.
2- داراى نقشه اى صحيح و جامع باشد.
3- داراى هيچ گونه نقطه ضعفى نباشد.
4- از مقام عصمت برخوردار باشد.
5- مورد تاييد خداوند باشد.
6- داراى يارانى فداكار باشد.
فولتر ، اديب فرانسوى مشهور مى گويد:((اگر بر انسان يك شخص صالح حكومت كند براى او گويا يك وطن است ولى اگر حاكم بر انسان شخص غير صالح باشد گويا او هيچ وطنى ندارد)). (48)
متفكر ايرلندى مشهور (برنارد شو) در رابطه با خصوصيات لازم براى منجى بشر مى گويد:((او انسانى است زنده و داراى نيرويى قوى در بدن او ، و داراى عقل كامل و خارق العاده ، از همه مردم عالى تر كه مى تواند مردم را به سوى خود جذب كند. عمر او طولانى بوده ، بيشتر از سيصد سال ...))(49)

48- اسلام و عقل ، ص 210.
49- برنارد شو ، عباس محمود عقاد ، ص 124 و 125.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن