38 - آيا نظام آفرينش ، نويدبخش آينده اى درخشان براى جامعه بشرى است ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون نجات بخشی تطبیقی
جهان هستى مجموعه اى از نظام ها است . وجود قوانين منظم و عمومى كه در سرتاسر اين جهان حكم فرماست دليل بر يكپارچگى و به هم پيوستگى اين نظام است . مساءله نظم و قانون و حساب در پهنه آفرينش ‍ يكى از اساسى ترين مسائل اين عالم محسوب مى شود.
آيا انسانى كه جزئى از عالم است مى تواند يك وضع استثنايى به خود بگيرد و به صورت وصله ناهمرنگى درآيد.
آيا جامعه انسانى مى تواند با انتخاب هرج و مرج ، ظلم و ستم ، نابسامانى و ناهنجارى ، خود را از مسير رودخانه عظيم جهان آفرينش كه همه در آن با برنامه و نظم پيش مى روند كنار بكشد.
آيا مشاهده وضع عمومى جهان ، ما را به اين فكر نمى اندازد كه بشريت نيز خواه ناخواه بايد در برابر نظام عالم هستى سر فرود آورد و قوانين منظم و عادلانه اى را بپذيرد و به مسير اصلى باز گردد و همرنگ اين نظام شود؟!
نتيجه : نظام آفرينش دليل ديگرى بر پذيرش يك نظام صحيح اجتماعى در آينده در جهان انسانيَّت خواهد بود.

منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن