ظهور منجى از ديدگاه اديان

59 -  آيا ايمان به ظهور منجى نزد اديان و ملل ديگر نيز وجود دارد؟
ايمان به ظهور منجى بشريت از وضع موجود و اقامه عدل و داد فطرى بشر است و لذا اين عقيده در هر ملت و دينى وجود دارد.
محمد امين زين الدين مى گويد:((شكى نيست كه اعتقاد به اصلاح جامعه از وضعيت موجود ، از ابتداى تاريخ بشر در ذهن مردم وجود داشته است و از عقايد اختصاصى دين اسلام نيست ، زيرا در بين اديان آسمانى قبل از ظهور اسلام مشاهده مى كنيم كه همگى خبر از وقوع اين حقيقت داده اند و حتى صفات مصلح و راه كارهاى اصلاحى او را نيز بيان كرده اند ، گر چه نام او را مهدى و دعوت اصلاحى او را به نام مهدويت نگذاشته اند ... اين عقيده و فكر حتى به اديان ديگر از قبيل زردشتى و برهمنى و ... نيز سرايت كرده است ...)). (83)
در بين اديان آسمانى و آيين هاى شبه دينى و ملت ها ، مى توان از اينها نام برد:
1- يهود به بازگشت عزير يا منحاس بن عازر بن هارون اعتقاد دارد.
2- مسيحيت با ايمان به بازگشت عيسى عليه السلام .
3- زردشت با ايمان به بازگشت بهرام شاه .
4- هندوها با ايمان به بازگشت فيشنوا.
5- مجوس با ايمان به بازگشت اءوشيدر.
6- بودايى ها در انتظار ظهور بودا.
و ... . (84)

83- مع الدكتور احمد امين فى حديث المهدى و المهديه ، ص 11.
84- الامامة و قيام القيامة ، ص 270 و 271؛ العقيده و الشريعه فى الاسلام ، ص ‍ 192.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن