61 - منجى در آيين هندو كيست ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ظهور منجی از دیدگاه ادیان
بشارت به ظهور منجى در كتاب هاى مقدس هندوها نيز به چشم مى خورد. در كتاب((ماللهند))از كتاب هاى مقدس هندوها آمده است ؛((در اواخر دوره چهارم اهل زمين به فساد كشيده شده و اكثر آنها كافر مى شوند آنان معصيت هاى بزرگ را انجام داده و حاكم آنها افراد پست خواهد بود. مردم در آن روز به گرگ ها شبيه اند كه همديگر را مى درند و غارت مى كنند. كاهنان و مردان دين فاسد مى شوند و حق با دزدان مى شود و افراد با تقوا و زاهد را تحقير مى كنند ... در آن زمان((برهمن كلا))يعنى مردى شجاع و دين دار ظهور مى كند و زمين را با شمشير برنده اش از مفسدين و پليدى ها پاك كرده و افراد پاك و طاهر را حفظ خواهد نمود)). (90)
در كتاب((شاكمونى))آمده است :((حكومت و دولت جهانى به دست مردم از ذريه سيد خلايق عالميان((كشن))بزرگ ختم خواهد شد ، او كسى است كه بر كوه هاى شرق و غرب عالم حكومت خواهد كرد ... و تمام اديان الهى ، يك دين خواهد شد ، او كه اسمش قائم و عارف بالله است ، دين خدا را احيا خواهد نمود)). (91)
در كتاب((وشن جوك))از كتاب هاى هندوها آمده است :((و در آخرالزمان زمين به دست مردى خواهد افتاد كه خداوند متعال را دوست دارد و او از خواص بندگان خداست . نام او((فرخنده و خجسته))است . (92)
و در كتاب((باسك))از كتاب هاى هندوها آمده است :((دوره آخرالزمان به حكومت حاكم عادلى ختم خواهد شد كه رهبر ملائكه و جن و انس است . حق با اوست . او بر دريا و خشكى و كوه ها سيطره پيدا مى كند و از آنچه در آسمان ها و زمين است خبر مى دهد و كسى بزرگ تر از او متولد نشده است)). (93)
در كتاب((اوپانيشاد))آمده است :((اين مظهر (ويشنو) در آخرالزمان ظهور مى كند در حالى كه بر اسبى سفيد سوار و به دست او شمشيرى برهنه است ، و به ماننده ستاره دنباله دار مى درخشد و همه افراد پست را به هلاكت مى رساند و زندگى نوينى را بر پاكرده و طهارت و پاكى را بر مى گرداند)). (94)

90- ماللهند ، ص 321.
91- بشارت العهدين ، ص 242؛ بشارة الظهور ، ص 17.
92- بشارت العهدين ، ص 272؛ بشارة الظهور ، ص 18.
93- بشارة الظهور ، ص 18.
94- اوپانيشاد ، ص 737.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن