64 - منجى نزد يهود چه كسى است ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ظهور منجی از دیدگاه ادیان
با مراجع به كتاب هاى مقدس يهود پى مى بريم كه اشارات و تصريحات فراوانى به مساءله موعود جهانى شده است و از جمله كتاب هايى كه در آنها به اين موضوع اشاره شده : كتاب دانيال نبى ، حجى نبى ، صفيناى نبى ، اشعياى نبى و زبور داوود است .
لذا در قرآن كريم مى خوانيم :ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر اءن اءلارض يرثها عبادى الصالحون(101) ؛((و به تحقيق در زبور بعد از ذكر نوشتيم كه همانا زمين را بندگان صالح من به ارث خواهند برد.))
در زبور داوود مى خوانيم :((بار خدايا حكومت خود را به مَلِك ببخش و عدالتت را به فرزند ملك عطا فرما تا به نيكى بين مردم حكم كرده و بر افتادگان انصاف دهد ... تمام پادشاهان بر او خضوع كرده و همه ملت ها خدمت گذار او گردند ...)). (102)

101- سوره ، انبياء ، آيه 105.
102- كتاب مقدس ، عهد قديم ، مزمور 72 ، ص 1210 - 1212 ، رقم 1-17.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن