66 - حكمت مشاركت حضرت مسيح عليه السلام در تشكيل حكومت جهانى چيست ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ظهور منجی از دیدگاه ادیان
شركت حضرت مسيح عليه السلام در تشكيل حكومت عدل توحيدى جهانى و مساعدت حضرت مهدى عليه السلام در اين امر مهم جهاتى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم :
1- از آنجا كه مسيحيان جماعت زيادى را از مردم عالم تشكيل مى دهند لذا با نزول او از آسمان و مشاهده معجزه از او ، ايمان آورده و در حقيقت به جهت پيروى و اقتداى او به حضرت مهدى عليه السلام مسيحيان نيز تسليم حضرت مهدى مى شوند.
2- در نتيجه جهت اول ، فتح و پيروزى حضرت بر عالم سريع تر و آسان تر خواهد شد و لذا به جهت ايمان مسيحيان به امام مهدى عليه السلام بدون جنگ و خونريزى بخش عظيمى از عالم تحت اختيار حضرت قرار خواهد گرفت .

منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن