67 - آيا حضرت عيسى عليه السلام به زمين باز مى گردد؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ظهور منجی از دیدگاه ادیان
مطابق نص قرآن و اناجيل ، حضرت عيسى عليه السلام به آسمان ها رفت و در پايان تاريخ به زمين باز مى گردد.
در انجيل يوحنا مى خوانيم :((از من شنيديد كه به شما گفتم : من مى روم و دوباره به سوى شما باز مى گردم)). (104)
در قرآن نيز به نزول حضرت عيسى عليه السلام اشاره شده است :
1- خداوند متعال مى فرمايد:و يكلم الناس فى المهد و كهلا(105) ؛((و او [عيسى ] در گهواره و هنگام پيرى با مردم سخن مى گويد.))
مى دانيم كه حضرت عيسى عليه السلام هنگام سى سالگى به آسمان ها رفت ، پس مقصود به پيرى همان زمان نزول او از آسمان در آخرالزمان است .
2- و نيز خداوند مى فرمايد:و اءن من اهل الكتاب الا ليؤ منن به قبل موته و يوم القيامة يكون عليهم شهيدا(106) ؛((و هيچ يك از اهل كتاب نيست مگر اينكه پيش از مرگش به او [مسيح ] ايمان مى آورد و روز قيامت بر آنها گواه خواهد بود.))
ضمير در((به))و((موته))به حضرت عيسى عليه السلام باز مى گردد. از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه حضرت عيسى در آخرالزمان از آسمان نزول كرده و مردم به او ايمان خواهند آورد. (107)
3- و نيز مى فرمايد:و اءنه لعلم للساعة فلا تمترن لها(108) ؛((و همانا عيسى نشانه روشنى براى قيامت است پس در آن شك نداشته باشيد.))(109)
و نيز روايات شيعه و سنى به نزول حضرت عيسى اشاره كرده است :
بخارى به سند خود از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل كرده كه فرمود:كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم(110) ؛((شما را چه مى شود هنگامى كه فرزند مريم در ميان شما فرود آمده در حالى كه امام شما از بين شماست .))
شيخ صدوق رحمة الله عليه به سندش از محمد بن مسلم ثقفى نقل كرده كه از امام باقر عليه السلام شنيدم كه مى فرمود:القائم منا منصور بالرعب ... و ينزل روح الله عيسى بن مريم ، فيصلى خلفه(111) ؛((قائم از ماست كه با رعب و وحشت [كه در قلوب مردم مى افتد] يارى خواهد شد ... و روح الله عيسى بن مريم فرود آمده و پشت سر او به نماز خواهد ايستاد.))

104- كتاب مقدس ، عهد جديد ، انجيل يوحنا ، ص 339 ، رقم 28-30.
105- سوره ، آل عمران ، آيه 46.
106- سوره نساء ، آيه 159.
107- ر.ك : صحيح بخارى ، ج 4 ، ص 143؛ درالمنثور ، ج 2 ، ص 241؛ و ... .
108- سوره زخرف ، آيه 61.
109- جامع البيان ، ج 25 ، ص 115؛ البحرالمحيط ، ج 9ص 386.
110- صحيح بخارى ، ج 4 ، ص 143.
111- كمال الدين ، ص 331 ، ح 16.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن