70 - ظهور منجى در اناجيل در چه وقتى معين شده است ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ظهور منجی از دیدگاه ادیان
از برخى عبارات اناجيل به دست مى آيد كه وقت ملكوت آسمان ها كه همان حكومت عدل جهانى توحيدى در روى زمين است آخرالزمان معين شده است .
حضرت عيسى عليه السلام در مورد مقدمات برپايى ملكوت خداوند مى گويد:((و زود است كه خبر از جنگ ها و شايعات بشنويد مبادا كه فزع كنيد زيرا حدوث آنها حتمى است ولى نهايت عالم نخواهد بود)). (120)
و نيز مى فرمايد:((... آنكه تا نهايت باقى مى ماند اوست كسى كه خلاصى مى يابد)). (121)
و اين مطلب موافق رواياتى است كه از رسول اكرم صلى الله عليه و آله رسيده و اشاره دارد به اينكه :المهدى يخرج فى آخر الزمان(122) ؛((مهدى در آخرالزمان خروج خواهد نمود.))

120- كتاب مقدس ، عهد جديد ، انجيل متى ، ص 102 ، رقم 6.
121- كتاب مقدس ، عهد جديد ، انجيل متى ، 24/103/13.
122- الغيبة ، طوسى ، ص 178.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن