76 - چرا قوانين اديان آسمانى پيشين به نحو اكمل پياده نشد؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ظهور منجی از دیدگاه ادیان
پياده شدن عدل و داد و قوانين الهى در جامعه احتياج به گذران دو مرحله دارد:
1- مرحله تنظيم قوانين اجتماعى از ناحيه قانون گذارى كه عالم و عادل است ، اين مرحله با ارسال و انزال كتب انجام پذيرفت .
- مرحله تطبيق قوانين الهى كه با گذر از دو شرط قابل پياده شدن در جامعه بشرى است :
الف : رسيدن جامعه بشرى به رشد و تكامل فكرى ، تا استطاعت درك آن قوانين را داشته باشد و نيز به آن ايمان آورد.
ب : تنفيذ كننده و پياده كننده آن قوانين ، عالم ، مقتدر و معصوم باشد تا بتواند آن قوانين را در سطح عالم پياده نمايد.

منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن