78 - بعد از ظهور اسلام خطوط كلى براى روز موعود چگونه ترسيم شد؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ظهور منجی از دیدگاه ادیان
پاسخ اين سؤال را با ذكر مقدماتى خواهيم داد:
1- اسلام كامل ترين طرح را براى تطبيق حكومت عدل جهانى توحيدى در پايان تاريخ داده است ؛ زيرا اسلام آخرين شريعت آسمانى است و از طرفى ديگر دعوت اسلام جهانى است . بشر قبل از اسلام از آنجا كه فهم و دركش به اين حد نرسيده بود كه اين طرح كامل را بفهمد و درك نمايد لذا به دوره ظهور اسلام واگذار شد. موقعى پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله طرح حكومت عدل جهانى را داده است كه بشر به اين سطح عقلى و فرهنگى رسيده بود تا اين طرح جامع را احساس كرده و درك كند.
2- پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام بعد از او و بسيارى از صحابه در اخبار ، از اين طرح و بشارت آن به مردم سهم بسزايى داشته اند زيرا آنها حاملان اصلى اين طرح هستند. اين بزرگواران تمام سعى و تلاش خود را به كار گرفته و براى آمادگى ذهنى مردم از راه هاى مختلف اين وضوع مهم را تثبيت نمودند ، از قبيل :
الف : خبر دادن از تحقق هدف بزرگ خلقت هنگام تحقق حكومت عدل جهانى .
ب : تاكيد بر اينكه رهبر اين حكومت امامى معصوم از ذريه رسول خدا صلى الله عليه و آله است .
ج : خبر از وقوع ظلم و بيدادى كه قبل از ظهور در عالم گسترش خواهد يافت .
3- خود امام مهدى عليه السلام نيز در آماده سازى مردم براى پذيرش اين امر مهم سهم بسزايى داشته و ا پيامبر و امامان قبل از خود تشريك مساعى كرده است ، از قبيل :
الف : اقامه دليل بر ولادت و وجودش با تكرار ملاقات ها با مردم .
ب : بيان طرح كامل براى غيبت و ظهورش .

منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن