87 - آيا عقيده به منجى و مهدويت عقيده اى شرقى است ؟

موعود شناسی  وپاسخ به شبهات  - پیرامون  دفاع از مهدویت
فان فلوتن مى گويد:((روحيه شرقى به طور عموم دنبال كردن اخبار غيبى است . آنان علاقه فراوانى به كشف پرده هاى غيبى از آينده مجهول دارند ، لذا اعتقاد به خلاصى بخش يا به تعبير آنها منقذ يا ... با طبيعت شرقى انس دارد و اين در نتيجه تاريكى هاى جهل و استبداد است كه پديد آمده است)). (179)
پاسخ :
1- اين عقيده تنها از انسان هاى شرقى نيست بلكه در بين همه اديان و مكاتب و آيين هاى شبه دينى يافت مى شود.
2- اين عقيده با فطرت انسان عجين است كه در همه يكسان است .
3- همان گونه كه اشاره شد اين عقيده مطابق آيات قرآن و روايات متواتر و اجماع مسلمين بلكه همه اديان و مكاتب فلسفى و غير فلسفى است .
فيلسوف انگليسى((برتراند راسل))مى گويد:((عالم در انتظار مصلحى است كه تمام عالم را يكپارچه كرده و آنان را تحت يك پرچم و يك شعار درآورد)). (180)
((پرفسور انشتاين))- صاحب نظريه نسبيت - مى گويد:((روزى كه صلح و صفا تمام عالم را فرا گيرد و مردم با دوستى و برادرى با يكديگر زندگى كنند چندان دور نيست)). (181)

179- السيادة العربيه ، ص 107.
180- تاثير علم بر اجتماع ، ص 56.
181- مفهوم نسبيت ، ص 35.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن