100 - چه كسانى ادعاى مهدويت كرده يا در حق آنها ادعاى مهدويت شده است ؟

موعود شناسی  وپاسخ به شبهات  - پیرامون  دفاع از مهدویت
اين گونه افراد در طول تاريخ اسلام بسيار بوده اند كه برخى از آنها عبارتند از:
1- محمد بن حنفيه ؛ كه مختار در حق او ادعاى مهدويت كرد. (278)
2- موسى بن طلحه ؛ كه مردم در حق او ادعاى مهدويت كردند. (279)
3- ابوهاشم بن محمد بن حنفيه ؛ كه گروهى معتقد به مهدويت او بودند. (280)
4- عمر بن عبدالعزيز. (281)
5- عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر. (282)
6- اسماعيل فرزند امام صادق عليه السلام ؛ گروهى مرگ او را انكار كرده و قائل به مهدويت او شدند. (283)
7- محمد بن عبدالله بن حسن ؛ او در سال صد هجرى ادعاى مهدويت نمود. بزرگان خط اعتزال مردم را به بيعت با او دعوت مى نمودند. (284) ابوالفرج اصفهانى مى گويد:((كسى شك نداشت كه او مهدى است و حتى گروهى از بنى هاشم نيز با او بيعت كردند)). (285)
8- مهدى عباسى ؛ منصور عباسى لقب فرزندش را مهدى گذاشت تا مردم را از اين طريق اغفال كرده و به اعتقاد مهدويت با او بيعت كنند. (286)

278- وفيات الاعيان ، ج 4 ، ص 172.
279- طبقات ابن سعد ، ج 5 ص 162.
280- فرق الشيعه ، ص 31.
281- البداية و النهاية ، ج 9 ، ص 225.
282- الفِصَل ، ج 4 ، ص 36.
283- الفِصَل ، ج 4 ، ص 36.
284- كافى ، ج 5 ، ص 23 ، ح 1.
285- مقاتل الطالبين ، ص 158.
286- مقاتل الطالبين ، ص 162.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن