101- آيا زيديه منكر مهدى عليه السلام هستند؟

موعود شناسی  وپاسخ به شبهات  - پیرامون  دفاع از مهدویت
احمد امين مصرى در كتاب((ضحى الاسلام))ادعا مى كند كه زيديه به طور شديد مهدى
عليه السلام را انكار مى كنند. (287)
پاسخ : ادعاى احمد امين به طور حتم باطل است زيرا با مراجعه به كتاب هاى زيديه پى مى بريم كه آنها هم مانند ساير فرق اسلامى به ظهور و قيام حضرت مهدى عليه السلام اعتقاد كامل دارند.
مجد الدين بن محمد بن منصور حسنى مويدى از بزرگان علماى زيديه است كه در كتاب((لوامع الانوار))بابى را تحت عنوان((اخبار المهدى))بيان كرده و احاديث بسيارى درباره آن حضرت عليه السلام آورده است . (288)
او در بخشى از كلمات خود مى گويد:((امامان از آل محمد كه درودهاى خداوند متعال بر آنها باد به حضرت مهدى بشارت مى دادند و فرج او را از خداوند انتظار مى كشيدند. اول امامان آخر امامان را به اين موضوع وصيت مى نمودند ، و سابق آنان به كسانى كه بعد از آنها مى آمدند موضوع حضرت مهدى عليه السلام را ابلاغ مى نمودند)). (289)
او نيز بعد از نقل اخبار و روايات بسيار درباره حضرت مهدى عليه السلام مى گويد:((روايات درباره مهدى و اينكه او از اهل بيت است به حد تواتر مى باشد)). (290)
و نيز مى گويد:((خبرهاى نبوى و بشارت هاى علوى به امام امت و خاتمه امامان (مهدى ) بيش از آن است كه شماره شود. و امر درباره او همان چيزى است كه شارح نهج البلاغه (ابن ابى الحديد) در شرح كلام وصى (امام على ) صلوات الله عليهقد لبس للحكمة جنتهاگفته است . كلامى كه نص آن اين است . و به تحقيق اتفاق تمام فرقه هاى مسلمانان بر آن است كه دنيا و تكليف تمام نمى شود مگر بر او (ظهور او))). (291)
همين مضامين را امام زيديه ، ابن حمزه ، در كتاب((الشافى))نقل كرده است . (292)
از عبارات ابن حمزه استفاده مى شود كه او حتى به ولادت حضرت مهدى عليه السلام اعتقاد دارد ، نه اينكه در آخرالزمان متولد مى شود. (293)
و نيز قاضى حسين بن ناصر مهلا از علماى زيديه در كتاب((مطمح الامال))به اصل قضيه مهدويت تصريح كرده است . او مى گويد:((درباره مهدى احاديثى است كه به حد تواتر رسيده است)). (294)

287- ضحى الاسلام ، ج 3 ، ص 243.
288- لوامع الانوار ، ج 1 ص 58-64.
289- لوامع الانوار ، ج 1 ، ص 58.
290- لوامع الانوار ، ج 1 ، ص 58.
291- لوامع الانوار ، ج 1 ، ص 58.
292- كتاب الشافى ، ج 1 ، ص 78.
293- كتاب الشافى ، ج 1 ص 79.
294- مطمح الامال ، ص 185.

منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن