104 - آيا مذاهب اسلامى بر وجوب اعتقاد به ظهور مهدى عليه السلام اتفاق نظر دارند؟

موعودشناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون موارد اتفاقی در قضیه مهدویت
همه مذاهب اسلامى بر اين امر اتفاق نظر دارند كه خروج مهدى عليه السلام در آخر الزمان از امور غيبى است كه بايد به آن اعتقاد پيدا كرد.
الف . از علماى شيعه
شيخ صدوق مى فرمايد:((ايمان شخص مومن به امام زمان عليه السلام بدون علم به احوال آن حضرت صحيح نخواهد بود. زيرا ايمان كسى كه به قضيه مهدويت اعتقاد دارد به او نفعى نمى رساند مگر در صورتى كه عارف به شاءن آن حضرت در زمان غيبت باشد)). (300)
ب . از علماى اهل سنت
ناصر الدين البانى مى نويسد:((همانا عقيده به خروج حضرت مهدى عليه السلام عقيده اى است ثابت و متواتر از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه ايمان به آن واجب است ، زيرا اين عقيده از امور غيب است كه ايمان به آن در قرآن كريم از صفات پرهيزكاران شمرده شده است ...)). (301)
عبدالمحسن بن حمد العباد مى نويسد:((تصديق و اعتقاد به قضيه مهدويت ، داخل در ايمان به رسالت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله است ، زيرا از آثار ايمان به پيامبر صلى الله عليه و آله تصديق او است در امورى كه به آنها خبر داده و نيز داخل در ايمان به غيبى است كه خداوند متعال مومنين را به جهت ايمان به آن مدح كرده است ...)). (302)


300- كمال الدين ، ج 1 ، ص 19.
301- مجله تمدن اسلامى ، چاپ دمشق .
302- مجله الجماعة السلاميه ، چاپ حجاز.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن