132 -با وجود ضعف دولت عباسى چگونه مساءله خوف بر جان حضرت مهدى عليه السلام توجيه مى شود؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ولادت امام مهدی علیه السلام
برخى مى گويند: در دولت عباسى از آنجا كه اتراك در شوؤن خلافت سيطره پيدا كرده بودند و عزل و نصب ها به دست آنها افتاده بود ، لذا حكومت عباسيان به ضعف و سستى گراييده بود و نمى توانستند زمام حكومت را به دست داشته باشند ، لذا موقعيت سياسى كه در عصر غيبت امام زمان عليه السلام به وجود آمد توجيه گر خوف و تقيه بر آن حضرت نبود تا امام عسكرى عليه السلام او را مخفى بدارد.
پاسخ :
1- اگر چه دولت عباسى در آن عصر نسبت به اول تاءسيس آن از قوت آن چنانى برخوردار نبود ولى فى نفسه دولت مقتدرى به حساب مى آمد.
2- از آنجا كه كفر همگى يك ملت واحد است ، لذا گر چه حكومت عباسى با معارضين داخلى از قبيل اتراك درگير بودند ولى همگى بر اين اتفاق داشتند كه بايد با اهل بيت عليه السلام و علويين مقابله و مبارزه نمود.
3- دولت بنى عباس گر چه مشغول مبارزه با معارضين داخلى بوده است ولى همان گونه كه قبلا اشاره شد هرگز از مبارزه با اهل بيت غافل نبودند.

منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن