137 - يا ممكن است كه ولادت و وجود شخصى را در خارج با دليل فلسفى اثبات نمود؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ولادت امام مهدی علیه السلام
دليل بر ولادت و وجود حضرت مهدى عليه السلام در حقيقت همان ادله نقلى متواتر و صحيح است كه دلالت بر ولادت و وجود حضرت دارد. زيرا روايات صحيح السند در اين باره شنيده شده و جماعت بسيارى نيز آن حضرت را مشاهده نمودند و شيعه نيز بر اين امر تبانى و اتفاق داشتند.
قدماى از شيعه و متاءخرين ، مضافا به اين ادله ، بر ولادت و وجود حضرت به ادله عقلى و فلسفى به جهت تاءييد اين مساءله استدلال كرده اند خصوصا آنكه اين ادله مى تواند قرينه اى قطعى براى روايات در اين موضوع باشد. حال چه اشكالى در اين نوع استدلال وجود دارد؟


منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن